Cần nhận báo giá

Nhận báo giá ngay »

Hotline tư vấn

0902 201 389

Mẫu hợp đồng sửa nhà trọn gói

Hợp đồng sửa nhà trọn gói là hợp đồng cơ bản về quy định của pháp luật đảm bảo quyền và lợi ích của nhà thầu sửa chữa nhà và chủ đầu tư được thể hiện qua các điều khoản và các cam kết về chi phí sửa nhà, các hạng mục sửa chữa, tiến độ thi công, chủng loại vật tư…và các điều khoản khác để đảm bảo lợi ích 2 bên. Dưới đây là mẫu hợp đồng sửa nhà trọn gói chuẩn của An Bảo Khang Group năm 2022.

Mẫu hợp đồng sửa nhà trọn gói
Mẫu hợp đồng sửa nhà trọn gói An Bảo Khang áp dụng năm 2022

Mẫu hợp đồng sửa nhà trọn gói chuẩn năm 2022

An Bảo Khang Group xin gửi đến quý vị hợp đồng sửa chữa nhà trọn gói mà công ty chúng tôi áp dụng trong năm 2023:CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

(Số: ………..-ABK/HĐKT/2023)

 • Căn cứ Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội;
 • Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ hướng dẫn về hợp đồng xây dựng và sửa chữa nhà ở tư nhân;
 • Căn cứ vào sự thỏa thuận và nhu cầu của hai bên;

Hôm nay, ngày ……. Tháng ……..năm 2023 chúng tôi gồm có:

BÊN A : CHỦ ĐẦU TƯ
Đại diện : (BÀ) NGUYỄN LÊ CẨM C
Địa chỉ :Số 195/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0908888888
Số CMND : 080888779933     Ngày cấp: 25/04/2021       Nơi cấp: TP.HCM
BÊN B : CÔNG TY CỔ PHẦN AN BẢO KHANG GROUP
Đại diện : (ÔNG. NGUYỄN ĐỨC THÀNH    Chức Vụ : TỔNG GIÁM ĐỐC
:
Mã số thuế : 0314 65 67 55         Đăng ký thay đổi lần thứ 3 : Ngày 08 Tháng 11 Năm 2021
Địa chỉ : 32 Đường N6 Hoa Sim, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP HCM.
Chi nhánh : 175 Dương Đình Hội, Phường Phước Long B, Quận 9, TP. Thủ Đức.
Số Hotline :  0902 201 389                            Email   : abk.cskh.@gmail.com
Số CSKH :  0898 901 389                            Website: www.anbaokhang.com
Số tài khoản : 0901678389 Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội (MB), Chi nhánh Tân Cảng, TP HCM.
Tên Tài khoản :  Nguyễn Thị Ngọc Phương
Giám đốc khối : (Ông) Lê Xuân Đông                 Số ĐT: 0977 861 323

Hai bên cùng thỏa thuận thống nhất ký kết hợp đồng thi công cải tạo, sửa chữa công trình nhà ở tư nhân với những điều khoản sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1.1: Bên A giao cho bên B nhận thi công cải tạo công trình nhà ở tư nhân của Bên A, với nội dung công việc và chi phí cụ thể của các hạng mục thể hiện trong Phụ lục đính kèm theo hợp đồng này.
Chủ đầu tư : (BÀ)/ Nguyễn Lê Cẩm C

Địa điểm công trình: Số 195/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Nội dung công việc: SỬA CHỮA NHÀ Ở TƯ NHÂN

1.2: Hoàn thiện các hạng mục, công việc cụ thể trong Phụ lục hợp đồng đính kèm.

 • Bên B nhận thi công sửa chữa, cải tạo công trình theo hình thức cung cấp vật tư và nhân công toàn bộ công trình theo Phụ lục hợp đồng đính kèm. Bên B chuẩn bị đầy đủ các thiết bị và phương tiện vận chuyển, phương tiện thi công khác để hoàn thành công trình theo đúng khối lượng trong bảng Phụ Lục hợp đồng này.
 • Chủng loại vật tư Bên B cung cấp trong suốt quá trình thi công công trình không được thay đổi và được quy định trong Phụ lục hợp đồng

Thời gian thực hiện:3 tuần kể từ ngày khởi công (không tính ngày CN và ngày lễ).

Thời gian này có thể thay đổi và điều chỉnh lại vì lý do khách quan không thể thi công như: Mưa, Bão, Thủ tục giấy phép, Phát sinh công việc.v…v…

 • Dự kiến khởi công: Ngày….…tháng ….năm 2022 (Dương Lịch).

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • Giá trị hợp đồng: 192.880.000 VNĐ (Chưa bao gồm 8% VAT)
  Bằng chữ: Một trăm chín mươi hai triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng./.

2.1 Hình thức hợp đồng : Hoàn thiện sửa chữa theo Phụ lục hợp đồng đính kèm số:
(Số: ………-ABK/HĐKT/2022)

 • Hợp đồng sửa chữa theo hình thức khoán cho bên B mua vật tư theo phụ lục hợp đồng, nhân công phần thô, nhân công hoàn thiện toàn bộ công trình, bao gồm chi phí vận chuyển, thiết bị thi công.
 • Giá trị Hợp đồng là giá trị sẽ không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng với điều kiện Bên B chỉ thi công đúng yêu cầu của bên A trong Phụ lục Hợp đồng đính kèm.

Trong quá trình thi công thực tế, nếu hạng mục hoàn thiện nào bên A yêu cầu bên B cung ứng vật tư, hai bên cùng bàn bạc và thỏa thuận bằng văn bản, và ký nhận vào sổ nhật ký công trình để làm cơ sở cho việc thanh quyết toán công trình sau này.

2.2 Phương thức thanh toán: Được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản: THANH TOÁN THEO TỪNG ĐỢT

 • Đợt 1: Sau khi ký hợp đồng và Bên B bắt đầu tiến hành thi công sửa chữa. Bên A sẽ tạm
  ứng trước cho bên B là: 70.000.000 VNĐ (Bảy mươi triệu đồng).
 • Đợt 2: Sau khi thi công được 6 ngày, Bên A sẽ ứng cho bên B số tiền là 50.000.000 VNĐ
  (Năm mươi triệu đồng).
 • Đơt 3: Sau khi thi công được 6 ngày tiếp theo, Bên A sẽ ứng cho bên B số tiền là: 50.000.000 VNĐ (Năm mươi triệu đồng).
 • Đợt 4: Sau khi tiến hành nghiệm thu và bàn giao nhà, Bên A sẽ thanh toán cho bên B số
  tiền còn lại là : 22.880.000 VNĐ (Hai mươi hai triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng).

 ĐIỀU 3: CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

3.1: Bên B thực hiện thi công phải tuân thủ đúng thiết kế kỹ thuật. Bảo đảm sự bền vững, tính chính xác của các kết cấu xây dựng của căn nhà.

3.2: Tường không có hiện tượng thấm nước.

3.3: Tất cả vật trang trí thi công phải thẩm mỹ đúng yêu cầu thiết kế của bên A.

3.4: Tất cả các cửa phải đúng kích thước theo yêu cầu của bên A.

ĐIỀU 4: NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH

Việc nghiệm thu các hạng mục công việc của công trình sẽ thực hiện theo kết thúc mỗi
công đoạn, giữa đơn vị thi công, giám sát và chủ đầu tư căn cứ vào nhật kí thi công theo đúng quy định trước khi bên A cho thanh toán theo từng đợt.

 Thời gian và điều kiện bảo hành :

4.1 : Thời gian bảo hành là 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao công trình.

4.2 : Trong thời gian bảo hành công trình, nội dung công việc theo Phụ lục hợp đồng đính kèm nếu công trình có hư hỏng, do lỗi kĩ thuật của đơn vị thi công như : Bong tróc….thì Bên A phải thông báo cho bên B, chậm nhất là 3 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thì bên B phải đưa nhân viên của mình xuống sửa chữa lại công trình và không được thanh toán bất kì chi phí nào.

4.3 : Trong thời gian bảo hành công trình nếu có bất kì hư hỏng nào do lỗi của bên A gây ra trong quá trình sử dụng thiết bị thì bên A phải chịu chi phí sửa chữa.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

5.1 : Cung cấp đầy đủ tài liệu, nội dung của công trình đã được duyệt. Các tài liệu về quy  hoạch, kế hoạch, mục tiêu xây dựng công trình mà chủ đầu tư duyệt.

5.2 : Yêu cầu bên B thực hiện đúng các yêu cầu của mình trong quá trình thi công sửa chữa.

5.3 : Sẵn sàng cung cấp những thông tin, số liệu đã có khi bên B yêu cầu.

5.4 : Thanh toán đủ số lượng và đúng thời hạn cho bên B.

5.5: Giải quyết kịp thời những vướng mắc về vấn đề pháp lý liên quan tới chính quyền trong quá trình thi công để giúp Bên B đảm bảo tiến độ thi công.
5.6: Trong quá trình thi công: Nếu chính quyền địa phương, thanh tra, quận … Kiểm tra và cho ngưng công trình. Bên A sẽ có trách nhiệm nghiệm thu khối lượng thực tế tại công trình mà Bên B đã làm và thanh toán toàn bộ chi phí cho Bên B khi nghiệm thu khối lượng thực tế tại công trình.

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

6.1 : Thi công sửa chữa đúng tiến độ, trách nhiệm, chất lượng và nội dung công việc mà bên B đã nhận của bên A. Bên B không liên quan tới vấn đề pháp lý như bảng cam kết đính kèm của hợp đồng này (Bên A chịu trách nhiệm tất cả các vấn đề liên quan đến pháp lý khi chính quyền địa phương, quận, thanh tra …. kiểm tra pháp lý).

6.2 : Bên B thực hiện thi công phải tuân thủ đúng thiết kế kỹ thuật: Bảo đảm sự bền vững, tính chính xác của các kết cấu xây dựng.

6.3 : Tổ chức thi công theo đúng quy trình, và đúng Hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được bên A duyệt và thỏa thuận hai Bên.

6.4 : Chịu trách nhiệm về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường cho công nhân và toàn công trường.

6.5 : Thông báo kịp thời cho bên A mọi trở ngại do thiết kế không lường trước được hoặc trở ngại do điều kiện khách quan để hai bên bàn bạc, thống nhất cách giải quyết. (Bằng văn bản  hoặc ghi vào nhật ký công trình tại điều 8 của Hợp đồng này).

6.6 :  Khi công trình chưa bàn giao cho bên A thì bên B phải chịu mọi rủi ro tự nhiên xảy ra (trừ trường hợp do các sự biến khách quan như mưa, bão, lụt …).

6.7 :  Phải sửa chữa kịp thời những sai sót khi bên A phát hiện mà không được tính thêm tiền công.

6.8 : Bên B cung cấp đầy đủ vật tư, máy thi công và nhân lực để thi công hoàn thành công việc theo hợp đồng.

6.9 : Cử cán bộ kỹ thuật giám sát, và làm đầu mối liên lạc với bên A trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng.

6.10 : Có trách nhiệm báo cho chủ đầu tư xuống kiểm tra nghiệm thu các hạng mục công trình trước khi tiến hành các công việc tiếp theo.

6.11 :  Trách nhiệm về kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng công trình, đúng quy định, quy phạm kỹ thuật trong xây dựng cơ bản.

ĐIỀU 7:  KHỐI LƯỢNG VÀ CHI PHÍ PHÁT SINH

7.1 : Phát sinh tăng được hiểu là khi có bất kỳ khối lượng công trình nào phát sinh ngoài Phụ lục hợp đồng đính kèm theo yêu cầu của bên A.

7.2 : Phát sinh giảm được hiểu là một trong những hạng mục công trình không thực hiện
theo yêu cầu của bên A theo Phụ lục hợp đồng đính kèm. Nếu hạng mục công trình đó đã được bên B thi công thì không được gọi là phát sinh giảm .

7.3 : Bên B phải ngay lập tức thông báo cho bên A về khối lượng phát sinh thông qua một trong hai hình thức sau đây:

 • Thể hiện bằng văn bản.
 • Thông qua nhật ký công trình

7.4 : Chi phí phát sinh từ khối lượng phát sinh được tính toán trên cơ sở dự toán thực tế, nếu không có dự toán thì do hai bên thể hiện bằng văn bản. Thời gian thi công phần phát sinh không được tính vào tiến độ thi công công trình,mà được thỏa thuận sau.

ĐIỀU 8:  BẢO HIỂM CÔNG TRÌNH, NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

8.1 : Trong quá trình thực hiện thi công xây lắp công trình, Bên B chịu trách nhiệm mua bảo hiểm tai nạn đối với người lao động thuộc quản lý của bên B, bảo hiểm công trình và cho người thứ ba.

8.2 : Nhật ký công trình là một loại tài liệu do bên B lập ra để theo dõi và giám sát quá trình thi công công trình tại thời điểm bắt đầu thi công đến khi công trình được bàn giao và thanh lý hợp đồng.

8.3 : Mọi hoạt động diễn ra tại công trình giữa bên A và bên B sẽ được phản ánh chính xác vàtrung thực vào nhật ký công trình.

8.4 : Bên A thanh toán chi phí phát sinh trong kỳ thanh toán tiếp theo hoặc khi thanh quyết toán công trình nhưng phải ký xác nhận hạng mục phát sinh bằng văn bản hoặc ghi nhận vào nhật ký công trình.

ĐIỀU 9:  BÀN GIAO VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

9.1: Sau khi kết thúc việc thi công, các bên tiến hành nghiệm thu hoàn thành công trình và bàn giao đưa vào sử dụng. Bên A có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thanh toán của mình theo điều 2 của Hợp đồng này.

9.2: Sau khi hết thời hạn bảo hành công trình, trong vòng 02 ngày làm việc, các bên sẽ tiến hành việc ký kết biên bản thanh lý hợp đồng.

ĐIỀU 10:  CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

10.1: Các bên đã hoàn thành nghĩa vụ theo Hợp đồng;

10.2: Một trong các bên vi phạm nghiêm trọng các điều khoản của Hợp đồng này mà không

10.3: khắc phục trong vòng 7 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của bên không vi phạm.

10.4: Trường hợp khi chính quyền địa phương , thanh tra , quận …. Kiểm tra và bắt ngưng công trình thì bên B có quyền hạn được chấm dứt hợp đồng. Và các trường hợp bất khả kháng nêu tại điều 11 dưới đây.

ĐIỀU 11:  SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

11.1: Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra ngoài kiểm soát hợp lý của các Bên sau khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết mà một Bên hoặc các Bên không thể thực hiện được các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này. Các sự kiện bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn bởi: thay đổi về mặt chính sách của nhà nước, chiến tranh, loạn lạc, tình trạng khẩn cấp,

đình công, hỏa hoạn, động đất, lũ lụt, sóng thần và các thiên tai khác.

11.2: Nếu một Bên bị cản trở không thực hiện được nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này vì sự kiện bất khả kháng trên thì Bên đó phải thông báo cho Bên kia trong vòng 07 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện đó. Bên bị ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng sẽ cùng các Bên nỗ lực để hạn chế và kiểm soát mức độ thiệt hại của sự kiện bất khả kháng. Bên không ảnh hưởng của sự kiện đó có thể gửi yêu cầu chấm dứt Hợp đồng này nếu như Bên bị ảnh hưởng không khắc phục được trong vòng 20 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện đó.

11.3: Thời gian thi công do sự kiện bất khả kháng không tính vào tiến độ thi công công trình.

ĐIỀU 12: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

12.1: Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký. Mọi sự sửa đổi hay bổ sung vào bản Hợp đồng này phải được thỏa thuận giữa hai Bên và được lập thành văn bản mới có giá trị hiệu lực.

12.2: Khi hợp đồng đã được ký kết, hai Bên A và B cam kết thực hiện đầy đủ các Điều khoản đã ghi trong hợp đồng này. Nếu một Bên vi phạm hợp đồng, gây thiệt hại cho Bên kia thì Bên đó phải chịu bồi thường hoàn toàn thiệt hại cho Bên còn lại và bị phạt vi phạm hợp đồng theo pháp luật hiện hành.

12.3: Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có vấn đề gì phát sinh liên quan đến công trình, thì bên A hoặc bên B phải thông báo bằng văn bản để cùng nhau giải quyết trên tinh thần thương lượng, hòa giải. Nếu hai bên không tự giải quyết được thì một trong các bên có quyền khởi kiện ra Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết.
Hợp đồng này được lập thành 03 bản có giá trị như nhau mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A GIÁM ĐỐC KHỐI ĐẠI DIỆN BÊN B
.
.
.
NGUYỄN LÊ CẨM C LÊ XUÂN ĐÔNG NGUYỄN ĐỨC THÀNH

Bảng phụ lục khối lượng sửa chữa nhà

Cùng với hợp đồng sửa chữa nhà trọn gói An Bảo Khang sẽ đính kèm bảng phụ lục khối lượng sửa chữa nhà khi quý Khách Hàng nhìn vào sẽ biết được chi tiết các hạng mục thi công, đơn giá vật tư và nhân công sửa nhà theo từng hạng mục, vật liệu mà An Bảo Khang sử dụng.

Mẫu hợp đồng sửa nhà trọn gói - Bảng phụ lục khối lượng sửa chữa nhàMẫu hợp đồng sửa nhà trọn gói - Bảng phụ lục khối lượng sửa chữa nhàMẫu hợp đồng sửa nhà trọn gói - Bảng phụ lục khối lượng sửa chữa nhàNhững lưu ý khi ký hợp đồng sửa chữa trọn gói

Khi ký hợp đồng sửa chữa nhà trọn gói với An Bảo Khang Group quý vị sẽ được các Giám đốc khối, Giám đốc vận hành của An Bảo Khang Group giải thích rõ ràng chi tiết những điều quý vị cần chú ý, cụ thể như sau:

 • Trước khi đặt bút vào ký kết hợp đồng sửa chữa nhà trọn gói quý Khách hàng nên dành thời gian đọc kỹ lại hợp đồng mẫu, (hoặc yêu cầu An Bảo Khang gửi hợp đồng trước để Quý Khách hàng có thời gian đọc). Quý vị nên xem kỹ các điều khoản, bảng báo giá, đơn giá xây nhà xem có đúng như bảng báo giá đã thống nhất từ trước hay không nhé.
 • Quý Khách hàng hãy kiểm tra lại chuẩn loại vật liệu dùng để sửa chữa nhà ở bao gồm Thép gì? Sử dụng xi măng nào, gạch xây loại nào, có dây diện, ống nước âm tường không? vật liệu chống thấm loại nào… xem có đúng với những gì quý vị đã thống nhất với An Bảo Khang không nhé!
 • Chú ý tới vấn đề thanh toán, quý vị giành chút thời gian xem qua hinh thức thanh toán, các đợt thành toán tương ứng với từng hạng mục thi công. Đối với hình thức thanh toán An Bảo Khang khuyến khích quý vị nên chuyển khoản vào tài khoản của công ty, trong trường hợp quý vị không chuyển khoản mà phải đưa tiền mặt thì phải có phiếu thu và phiếu thu này phải có đầy đủ chữ ký của Người lập phiếu, Giám đốc khối (Người chịu trách nhiệm thi công công trình), Chữ ký của tổng giám đốc hoặc phó tổng giám đốc thì quý vị mới tiến hành đưa tiền mặt. (Một điều đặc biệt ở An Bảo Khang Group nhầm đảm bảo quyền lợi cũng như tính chính xác trong quá trình thanh toán thì cứ sau mỗi lần nhận tiền từ Quý Khách hàng, bộ phận kế toán của An Bảo Khang Group sẽ tiến hành gọi điện xác nhận số tiền theo đợt chuyển tương ứng.).
An Bảo Khang ký hợp đồng sửa chữa nhà trọn gói
GĐK Phạm Văn Linh ký hợp đồng sửa chữa nhà trọn gói

Chính sách bảo hành bảo trì sau khi sửa chữa nhà của An Bảo Khang

 • Đối với kết cấu An Bảo Khang bảo hành 5 năm tính từ ngày nghiệm thu bàn giao công trình.
 • Thời gian bảo hành là 12 tháng đối với hạn mục chống thấm sàn tính từ lúc nghiệm thu, bàn giao công trình.
 • Phần xây tô nứt chân chim hay nứt tường do tác động sau thi công An Bảo Khang bảo hành 2 năm trở lên tính từ ngày nghiệm thu bàn giao.
 • Phần sơn nước An Bảo Khang bảo hành 1,5 năm tính từ ngày nghiệm thu bàn giao.
 • Trong thời gian bảo hành công trình sửa chửa nhà nếu công trình có hư hỏng, do lỗi kỹ thuật của đơn vị thi công khi nhận được thông báo thì đội ngũ kỹ sư An Bảo Khang sẽ xuống xử lý chậm nhất là 3 ngày.
 • Thường xuyên sẽ có nhân viên chăm sóc khác hàng gọi điện hỏi thăm 3 tháng/1 lần.
 • Cứ 06 tháng An Bảo Khang sẽ cử đội ngũ kỹ sư xuống hỏi thăm chủ đầu tư và kiểm tra ngôi nhà.
Chính sách bảo hành sửa chữa nhà của An Bảo Khang
Chính sách bảo hành sửa chữa nhà của An Bảo Khang

Có thể quý vị quan tâm:


Lời kết:

Trên đây là mẫu hợp đồng sửa nhà trọn gói chuẩn mà An Bảo Khang Group áp dụng trong năm 2022, nếu những nội dung trên quý vị chưa rõ chỗ nào hoặc cần An Bảo Khang hỗ trợ hãy liên hệ ngay với An Bảo Khang qua số Hotline: 090 220 1389 để được tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc từ quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã giành chút thời gian xem qua hợp đồng của An Bảo Khang. Rất mong được có cơ hội sữa chữa ngôi nhà đẹp chất lượng cho quý vị trong tương lai gần! Chúc quý Khách hàng thật nhiều sức khỏe và thành công!

Thông tin liên hệ An Bảo Khang Group
Thông tin liên hệ An Bảo Khang Group
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI VIẾT CŨ HƠN

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận

Họ tên *
Email *
Điện thoại

Công trình tiêu biểu

Tiện ích tính chi phí xây dựng

Quý khách vui lòng nhập đầy đủ các thông tin bên dưới. Lưu ý quý khách nhập diện tích xây dựng(không phải diện tích đất) để có kết quả tính tương đối chính xác nhất. Chân thành cảm ơn quý khách!

0902 201 389
tel
tel 0902 201 389 tel Zalo tel Face